ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ..!!

19 Nov 2018 1:23 PM |
1052 Report

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನವರು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನುಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಹಿಸುತ್ತೆನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದರೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿರುವದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನುಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದಾರೆ , ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎಂ ಸ್ನಾನದ ಆಕ್ಮಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Edited By

hdk fans

Reported By

hdk fans

Comments